Geluksgevoel als keuze

Het geluksgevoel ervaren heeft vooral te maken met hoe je naar het leven kijkt. Wie zich zorgen maakt over situaties, religie en ziektes, zal minder vaak geluk ervaren en uitstralen. Geluk is puur het leven ervaren zoals het zich presenteert. Dat wat er is, daarin is geluk aanwezig. Ook al staat je bankrekening op rood of heb je een ernstig zieke geliefde, in die momenten is ook het geluksgevoel te vinden. 

Het ervaren van geluk verdwijnt zodra we ons richten op alle spookbeelden die we in ons hoofd halen. Waardoor we angst vergroten en gaan wijzen naar anderen om een schuldige te vinden van het ongeluk. Je verliest daarmee altijd je geluksgevoel.

Geluk komt voort uit hoe jij het leven benadert. Zolang jij je richt op alleen het negatieve om je heen, zal je ook weinig vrolijkheid uitstralen. Wat als gevolg kan hebben, dat de mensen die positief zijn ingesteld, jou eerder negeren. Mensen met negatieve gedachten weten elkaar snel te vinden, ze voelen zich veilig bij elkaar. Dat vergroot nog eens de negatieve wereld om hun heen, waaruit ze hun gelijk kunnen halen.

Wie meer geluk in zijn leven wil ervaren, zal vaker stil moeten staan bij zijn eigen leven. Zonder te denken wat je allemaal mist, maar te kijken naar wat je allemaal hebt. Geluk kan alleen maar groter worden door het te omarmen. Je trekt daardoor ook meer positieve mensen aan, waardoor jouw omgeving met meer geluk en positieve energie omringd wordt. 

Mensen zijn sterren in het verzanden van negativiteit. Naar beneden dalen is voor velen altijd makkelijker dan naar boven kijken en de trap beklimmen. Het vasthouden aan positieve gedachten heeft vertrouwen in het goede nodig. Weten dat de zon weer zal schijnen, weten dat tegenvallers bij het leven horen, bij iedereen. 

De kunst om het geluk te blijven ervaren zit altijd in je gedachten. Zoals je denkt, zoals je handelt en zoals je gelooft.