Emoties

De afgelopen week heb ik mij verwonderd over de hoeveelheid en verscheidenheid van emoties, die mensen hanteren en uiten. De ramp met de MH17, trof zeker ook mijn gevoel. Daarnaast werd ik onrustig van alle speculaties en invullingen die eraan werden gegeven, zonder dat er feitelijke bewijzen waren. Ik wilde niet geloven dat het vliegtuig was neergehaald. Ik wilde niet dat het met geweld te maken zou hebben. Dat zou alles nog triester maken dan het al was. De ramp was voor mij al zo onmetelijk groot. Een door 'haat’ veroorzaakte ramp, leek mij voor de nabestaanden nog ondraaglijker.

De maandag na de ramp, werd ik door twee cliënten met het leed geconfronteerd. De één verloor een goede vriend. De ander werd door het intense verdriet van zijn dochter geraakt. Haar vriendin van 19 jaar, waarmee ze was opgegroeid, was ook omgekomen. Ik kende ineens mensen die betrokken waren bij de ramp. Ook in mijn directe omgeving hoorde ik van mensen, dat ze iemand direct en/of indirect kenden, die bij de ramp was omgekomen. De trieste gebeurtenis kwam zo steeds dichterbij. Ik besefte dat Nederland heel klein was geworden.

Emoties van ongeloof, verdriet en afschuw kent vele vormen. We gaan er allemaal anders mee om, en hebben in dat moment het liefst dat iedereen er op dezelfde wijze naar kijkt. Het kan je verwarren als je vanuit je eigen emotie de ander niet begrijpt. Uiteindelijk gaat het er niet om om elkaar te begrijpen, maar om er voor elkaar te zijn. Het enige begrip wat nodig is, is te weten dat de ander iets heeft te verwerken, en dat op zijn en haar eigen manier mag doen. 

Ik heb gekeken, geluisterd en gelezen, hoe mensen in deze periode met elkaar omgaan. Van warm en hartstochtelijk tot aan afwijzing en haat. Ik realiseer mij dat alles van nature bij elkaar hoort om een geheel te kunnen zijn, en een verschil te kunnen maken. Vergelijk het met een magneet die met zijn twee polen een geheel vormt, en eveneens een krachtig verschil kan maken. De ene keer trekt het iets aan, de andere keer stoot het door weerstand af.

Het zal in het leven nooit anders zijn.